EMDR

Bilişsel Davranışçı Yaklaşımdan doğan EMDR, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak bilinir. Bu özel tedavi tekniği, danışanın geçmiş deneyimlerinden ders çıkarmasına yardımcı olurken, kendinde stres oluşturan mevcut uyaranlara karşı duyarsızlaşmasını sağlar.
arrow_forward

OYUN TERAPİSİ

Oyun Terapisi; 3-11 yaş aralığındaki çocukların ihtiyaçlarını oyun ve oyuncaklar aracılığıyla ifade etmelerini sağlayan özel bir süreçtir. Oyun terapisi alabilmesi için çocuğun belirgin bir sorunu olması gerekmez.
arrow_forward

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ

Çocukluk ve ergenlik dönemi, her biri kendine özel gelişim basamaklarına ve buna bağlı olarak sancılı evrelere sahip olabilirler. Bu evrelerde henüz beyin gelişimleri tamamlanmamış olan çocuklar, duygularını tanımlamakta, düşüncelerini ifade etmekte ve davranışlarını yönetmekte zorlanabilirler.
arrow_forward

AİLE DANIŞMANLIĞI

Bütün olarak aile sistemine odaklanan Aile Danışmanlığı, diğer danışmanlık türlerinden farklıdır. Aile sisteminin sorununu tespit ederek, bireyin sorununa tek olarak odaklanmaz.
arrow_forward

SPOR PSİKOLOJİSİ

Bir spor psikoloğundan nasıl bir fayda sağlayacağını bilmemelerinden dolayı, spor ortamındaki kişilerin spor psikoloğuyla çalışmada isteksiz olduklarını sıklıkla görüyoruz. Bu durum, genel olarak psikolojinin içinde olan “psikologtan destek almaya ilişkin” ön yargıdan kaynaklanıyor.
arrow_forward

ÇALIŞMA SİSTEMLERİMİZ

BİREYSEL GÖRÜŞME

TAKIM/GRUP GÖRÜŞMELERİ

AİLE GÖRÜŞMESİ

ONLINE GÖRÜŞMELER

DUYGUDURUM ANALİZİ